Home

 

Wij hebben onze ISO norm behaald.
Deze internationale norm bevat eisen voor een kwaliteitssysteem waarmee wij:
-aantonen dat wij in staat zijn consequent diensten te verlenen die voldoen aan de eisen van de klant en aan van toepassing zijnde wettelijke voorschriften.
-voor klantentevredenheid zorgen door effectieve toepassing van het systeem, onder meer door processen gericht op continue verbetering en het voorkomen van nonconformiteit.
De eisen in deze internationale norm zijn generiek en zijn van toepassing op alle organisaties ongeacht type, omvang en geleverde dienst en / of product.

Carrosserie Borgeind